Religion er i utgangspunktet et merkelig konsept. I Sverige har nå “Det Missionerande Kopimistsamfundet” blitt anerkjent som egen kirke av svenske myndigheter. pressfire.no illustrerer det naturligvis på denne måten. Jeg anbefaler for øvrig følgende lille epistel, som setter det hele i riktig perspektiv: Sweden recognises new ‘magic man in the sky who sometimes grants wishes’ religion
(Takk til Thea Kinstad Sjølie for tips)