Noe av det mest fascinerende jeg har sett når det gjelder bildemanipuleringer. Og noe av det verste. “Økte klippfisksalget til Brasil med 40%” skriver NyttiUka, og kliner til med bilde av fornøyd fiskeeksportør med innmanipulert klippfisk OG ansiktet til næringsministeren helt umotivert innfelt i vinduet. Jævla bra illustrasjonsfoto!

(Takk til Karianne Thune Hammerstrøm for tips!)